Förteckning över mottagarna av Stora Priset

1953–2016 | 2017–

Stora Priset grundades år 1953 som ett vetenskapspris. Den första mottagaren var filosofen Georg Henrik von Wright. Fram till år 2016 delades priset årligen ut till en förtjänt ung forskare. År 2017 beslöt stiftelsen att gå in för ett nytt system, så att priset vartannat år tilldelas en forskare och vartannat år en framstående ung person inom annan kulturell eller allmännyttig verksamhet. Även den årliga stipendieutdelningen alternerar från och med 2017 mellan vetenskap respektive annan kulturell eller allmännyttig verksamhet. Prissumman har under de senaste åren varit 15 000 euro.

Det Stora Priset har utan ansökan tilldelats följande personer:

 

År Namn
1953 von Wright G.H.
1954 Reuter Ole
1955 Westman Rolf
1956 Åström Sven-Erik
1957 Kurtén Björn
1958 Nikula Oscar
1959 Zilliacus Henrik
1960 Palmgren Pontus
1961 Ahlbäck Olav
1962 Lindman Sven
1963 Wahlbeck Lars
1964 Stenius Erik
1965 Elfving Gustav
1966 Gardberg Carl-Rudolf
1967 Blomberg Hans
1968 Wrede Johan
1969 Bruun Patrick
1970 Tavaststjerna Erik
1971 Barck P.O.
1972 Meinander C.F.
1973 Taxell L.E.
1974 Ringbom Sixten
1975 Björkqvist H.
1976 Fogel
1977 Wallgren
1978 von Wright Johan
1979 Lindström V.B.
1980 Thesleff Holger
1981 Reuter Tom
1982 Lönnqvist Bo
1983 Wikström Mårten
1984 Linnér Sven
1985 Rosenholm Jarl
1986 Anckar Dag
1987 Niemi Åke
1988 Karlsson Fred
1989 Forstén Ann
1990 Hertzberg Lars
1991 Sundholm Franciska
1992 Zilliacus Clas
1993 Illman Sören
1994 Liebkind Karmela
1995 Donner Kristian
1996 Stålberg Krister
1997 Fortelius Mikael
1998 Gothoni René
1999 Slotte Peter
2000 Villstrand Nils Erik
2001 Sundström Liselotte
2002 Meinander Henrik
2003 Bonsdorff Erik
2004 Karvonen Lauri
2005 Sistonen Lea
2006 Pettersson Bo
2007 Brommer Jon
2008 Weiss Holger
2009 Eriksson-Rosenberg Ove
2010 Forsén Björn
2011 Roslin Tomas
2012 Lindström Jan K.
2013 Palva Matias
2014 Nynäs Peter
2015 Kaila Ville
2016 Tuori Salla