Förteckning över mottagarna av Stora Priset

1953–2016 | 2017–

Stora Priset grundades år 1953 som ett vetenskapspris. Den första mottagaren var filosofen Georg Henrik von Wright. Fram till år 2016 delades priset årligen ut till en förtjänt ung forskare. År 2017 beslöt stiftelsen att gå in för ett nytt system, så att priset vartannat år tilldelas en forskare och vartannat år en framstående ung person inom annan kulturell eller allmännyttig verksamhet. Även den årliga stipendieutdelningen alternerar från och med 2017 mellan vetenskap respektive annan kulturell eller allmännyttig verksamhet. Prissumman har under de senaste åren varit 15 000 euro.

Det Stora Priset har utan ansökan tilldelats följande personer:

 

Kulturell eller allmännyttig verksamhet Vetenskaplig forskning
År Prismottagare År Prismottagare
2017 Bildkonstnär Bita Razavi 2018