Luettelo Stora Priset -tunnustuspalkinnon saajista

1953–2016 | 2017–

Stora Priset -palkinto perustettiin vuonna 1953 tiedepalkintona. Ensimmäinen saaja oli filosofi Georg Henrik von Wright. Vuoteen 2016 asti palkinto myönnettiin vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle ansioituneelle tutkijalle. Vuonna 2017 säätiö päätti siirtyä uuteen järjestelmään siten, että palkinto joka toinen vuosi myönnetään tutkijalle ja joka toinen vuosi muuta kulttuuri- tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle nuorelle etevälle henkilölle. Myös vuosittainen apurahanjako vuorottelee vuodesta 2017 tieteen ja muun kulttuurisen tai yleishyödyllisen toiminnan välillä. Palkinnon suuruus on viime vuosina ollut 15 000 euroa.

Tunnustuspalkinto on jaettu ilman hakemuksia seuraaville henkilöille:

 

Kulttuurinen tai yleishyödyllinen toiminta Tieteellinen tutkimus
Vuosi Palkinnonsaaja Vuosi Palkinnonsaaja
2017 Kuvataiteilija Bita Razavi 2018