Stiftelsen och kontaktuppgifter

Namn och kontaktuppgifter

Oskar Öflunds Stiftelse sr

FO-nummer:        1098931-8
Postadress:           PB 383, 00101 Helsingfors, Finland
E-postadress:       info(at)oskaroflund.fi

Telefon:                 +358 (0)40 195 9565
Telefontid:            måndagar och torsdagar kl. 18.00–20.00

Styrelse

Prof. Kristian Donner (ordförande)
Prof. Holger Weiss (vice ordförande)
VH Tomas Lodenius (sekreterare)
Docent Julia Korkman
Fil. mag. Sofia Aittomaa
Prof. Markus Jäntti
 

Logo

Den som beviljats understöd får gärna nämna stiftelsen som bidragsgivare i offentliga sammanhang, presentationer och publikationer samt på webbplatser genom att använda stiftelsens logotyp med namnet ”Oskar Öflunds Stiftelse sr” i sin helhet. Stiftelsens logotyp kan laddas ner via länken nedan:

PDF / JPG

Bildmaterial på webbplatsen

Bildmaterialet på denna webbplats ingår i publikationen “En tryckare fyller 60 år”, författad av Oscar Furuhjelm och tryckt hos Ab. F. Tilgmann Oy., Bok-, Sten- och Offsettryckeri, Helsingfors i maj 1936.